O NAS

Ukończyła Wydział Architektury  i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej.

 

Posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.

Marta Maliszewska Architekt

 

 

 

 

 

kontekst miejsca “TU” +

+ nowa forma “TO” =

= architektura “TUTO”

O tym, że przestrzeń wpływa na ludzi, wywołuje w nich rozmaite, mniej lub bardziej uświadomione wrażenia i stany emocjonalne, wiadomo nie od dziś. Nam nie wystarcza jednak sama tego świadomość, chcemy, czerpiąc z dotychczasowej wiedzy i stosując ją w naszych projektach, tworzyć obiekty, które sprostają indywidualnym oczekiwaniom przyszłych użytkowników. Niezależnie od tego, jaką skalę i funkcję ma mieć projektowany przez nas budynek, zawsze skupiamy się na odbiorcy i staramy się spojrzeć na zagadnienie jego oczami. Dlatego tak niezwykle ważne dla nas jest spotkanie z człowiekiem, któremu projektujemy przestrzeń, oraz poznanie – w miarę możliwości – jego potrzeb i gustów. Ważnym elementem jest dla nas także kontekst miejsca, w którym powstają nasze realizacje. “Architekt nie zaczyna swego dzieła od początku budując nową formę, ale zawsze zaczyna pracę nad formą, która już istnieje.” / Juliusz Żórawski